Mathias Lindholm


                                                      In English


Kontaktinformation


Postadress:   Matematiska institutionen

              Stockholms universitet

              106 91 Stockholm


Telefon:      +46 8 16 45 71

Rum:          324

E-post:       lindholm (at) math.su.se


Intresseområden


Tillämpad sannolikhetsläraPublikationer:  Artiklar och rapporter