Samuel Lundqvist 

Studierektor för grundutbildningen vid avd. matematik/Director of studies in mathematics.

Kontakt/contact: studierek-mat AT math.su.se, 08164770. 

 

Mottagnings- och telefontider är måndagar 13.00-14.00.


Forskning/research