Samuel Lundqvist 

Studierektor för grundutbildningen vid avd. matematik/Director of studies in mathematics.

Kontakt/contact: studierek-mat AT math.su.se. 

 

Jag är föräldraledig till 1 september 2015. Martin Sköld, studierektor i matematisk statistik, vikarierar för mig. Martin nås via epostadressen ovan.


Forskning/research