Jan Boman

Jan Boman

ENGLISH

Jag var biträdande professor i matematik vid Stockholms Universitet till 1998-06-30, och är sedan dess pensionerad.

Forskningsområden:

Radontransformer, integralgeometri, matematiska problem med anknytning till datortomografi, mikrolokal analys.

Ett urval av mina publikationer finns här.

Konferens om Integralgeometri och tomografi i augusti 2008.

Min adress:

Jan Boman
Matematiska institutionen
Stockholms universitet
10691 Stockholm
Tel.: +46 (0)8 7566881 (b);
Fax: +46 (0)8 6126717 (a).
E-post: jabomath.su.se

Senast uppdaterad: 30 augusti 2016